Архив | 20.07.2018

    ŞARL BODLER. DÖNƏBİLƏRİLİK

бодлер

          Réversibilité

Sevinclə dolu mələk, sənə tanışmı kədər,

Ayıb, vicdan əzabı, iztirab, hönkürtülər,

Səbəbsiz qorxular ki, qara gecələr gələr,
Bir tikə kağız kimi ürəyi sıxar, əzər?

Sevinclə dolu mələk, sənə tanışmı kədər?

 

Həlim ürəkli mələk, sənə tanışmı nifrət? —
Yumruqlar düyünlənib, acı göz yaşı axır

İblis məramlı Qisas əməllərə çağırır

Və onun əmriylədir bizdən hər bir hərəkət,

Həlim ürəkli mələk, sənə tanışmı nifrət?
Canı saf mələk, sənə tanışmı Qızdırmalar,

Sürgünlər tək hospisin divarları boyunca,
Gəzirlər, ayaqları güclə gəlir dalınca,

Dodaqları tərpəşir, günəş arzulayrlar,

Canı saf mələk, sənə tanışmı Qızdırmalar?

 

Gözəl mələk, qırışlar bilirsənmi nədir sən?

Qocalığın qorxusu və rəzil iztirab ki,

Nə vaxtdan eşq cövhəri içdiyin gözlərdəki,

Pərdəli dəhşətini sədaqətin görərsən,

Gözəl mələk, qırışlar bilirsənmi nədir səm?

 

Səadətlə, işıqla, sevinclə dolu mələk,
Ölüm yatağındakən Davud şəfa dilərdi,

Ovsunlu bədənindən yayılan xoş ətirdən.

Sənin dualarındır  mənəsə ancaq gərək,

Səadətlə, işıqla, sevinclə dolu mələk!

Fransızcadan tərcümə

07-08.07. 2018

Samara