UİLYAM ŞEKSPİR. 15-Cİ SONET

shakespear

When I consider every thing that grows…

 

Görəndə böyüyən, canlı  nə varsa,

Kamillik yaşayır bircə anlığa,

Dünya nəhəg səhnə, tamaşadasa,

Hər şey ulduzların hökmünə bağlı.

 

Görəndə bitki tək boy atır insan,

Göy də gah soyudur, gah da isidir.

Şöhrətə can atır qaynadıqca qan,

Qocalıq gələndə ölür həvəs də.

 

Onda anlayıram bu gəldi-gedər
Həyatda gənclikdir sənin sərvətin.

Zamanla fənalıq mübarizədə,

Çevrilə gündüzün qara zülmətə.

 

           Dost, mən də girmişəm həırbə zamanla.

           Şerimdə qalacaq, nə səndən ala.

 

İngiliscədən tərcümə

26-27.2017

Samara