UİLYAM ŞEKSPİR. 16-CI SONET

 

shakespear                            

              But wherefore do not you a mightier way…

 

Niyə zaman adlı qanlı tiranla,

Qovğaya girmirsən daha əzmlə.

Şerimdə qüdrət yox qarşı dayana,

Qocalıb getməyə və tənəzzülə.

 

Gənclik zirvəsində sən tutunca yer,

O qədər bağ qalıb  becərilməyən,

Əkdiyin toxumdan çiçək yetirər,

Şəklindən daha çox sənə bənzəyən!

 

Zaman karandaşı çəkən xətləri

Bu naşı qələmlə necə düzəldim.

Gözəl surətini törəmələrin,

Saxlaya biəlcək bəlkə əbədi.

 

                    Saxlana bilərsən, özünü versən,

                    Yaşadacaq səni, kimi yetirsən. 

 

İngiliscədən tərcümə

28.12.2017

Samara