ŞARL BODLER.  QARABASMA

бодлер

                 Obsession

Məbədlər tək, meşələr, qorxudursunuz məni,
Sizdə orqan harayı; lənətli ürəklərin
Yaslı hücrəlrində qədim nalələr dinir,

Sizin De profundis[i]-ə əks-sədalar kimi

 

Rəzil fırtınaları sərhədsiz okeanın,

Mənim də ruhumda var; hönkürtüylə, küsüylə

Dolu acı gülüşü yenilmiş bir insanın,

Çatır qulaqlarıma dənizin gülüşüylə.

 

Ah, necə xoşsan, gecə! Ulduzlar olmaynda —

Tanış dillə danışar onların işıqları!

Axtarıram mənsə lüt zülməti, boşluqları!

 

Toranların özü də fəqət elə kətandır,
Canlanar orda mənim gözlərimdən sıyrılan,
Çoxdan itib-gedənlər tanış baxışlarıyla.

 

Fransızcadan tərcümə

12-13.07. 2018

Samara

[i] “De profundis” – Zəburda 129-cu psalom