BORİS PASTERNAK. FEVRAL

pasternak

Gəldi fevral. Qələm götür, ağla!

Fevralı durmadan tərənnüm elə,

Təkərlər altda hay-haray salaraq,
Qara yaz tək çamır yanır ki, hələ.

Tapasan fayton on-on beş şahıya,

Car çəkə  kilsə, təkərlər də dinə.

Getdiyin yerdə daha küylə yağa,

Göz yaşından da, mürəkkəbdən də.

Sanki armuddular yanıb qaralan,

Dolaşa qalxar orda minlərlə.

Nohura çırpılar;  enər də o an,

Qupquru qüssə gözlərin dibinə.

Qışqırıqlarla küləklər dəlinib,

Ləkə tək qar əriyən yer qaralar.

Təsadüfənsə, yəqindir deməli.
Gələr hönkürtü kimi misralar.

             1912

ruscadan tərcümə: 17-18. 03. 2021, Samara

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд

Реклама