UİLYAM ŞEKSPİR. 71-Cİ SONET

 

 Sonnet_71_1609.jpg

                     No longer mourn for me when I am dead…

Mən ölsəm, saxlarsan yasımı ancaq,

Hüznlü zəng səsi car çəkincə ki,

Bu rəzil dünyanı atıb qaçaraq,

Cücülər yaşayan yerə çəkildim.

 

Oxusan bu şeiri, yadına salma,

Onu yazan əli, yaxşı olar mən,
Sənin fikrindən də gedəm ki, daha,

Məni düşünərək üzülməyəsən.

 

Misralar gözünə sataşsa ya da,

Çürüyüb torpağa qarışdığım gün.

Adımı dilinə gətirmə onda,
Qoy sənin eşqin də mənimlə ölsün.

                   

                        Səni yaslı görsə bu dünya əgər,
                        Məndən ötrü sənə, qorxuram, gülər.

 

İngiliscədən tərcümə

27.02.2028

Samara