UİLYAM ŞEKSPİR. 88-Cİ SONET

 

Sonnet_88_1609.jpg

                          When thou shalt be disposed to set me light…

Görsəm ki, salaraq məni gözündən,

Mənə güldürürsən başqalarını,

Andpozan olsan da, yenə özümlə,

Sənin tərəfində mən vuruşaram.
Öz günahlarımı yaxşı bilərək,

Danışa bilərəm sənin yerinə,

Elə işlərimdən, eşidən gərək,
Məni atdığına səni bəyənə.

 

Qəlbimin səninlə bağlılığından,
Mənim də qazancım olacaq hökmən.

Özümə vurduğum bütün bu ziyan,
Sənə xeyirdirsə, bəxtəvərəm mən.

                                     Mən sənə eşqimlə sənin kölənəm,

                                     Hazıram nə günah olsa, yüklənəm.

 

İngiliscədən tərcümə

15.03.2018

Samara