UİLYAM ŞEKSPİR. 149-CU SONET

 

sonnet 149

     Canst thou, O cruel, say I love thee not

Demə ki, sevmirəm səni, a zalım,
Özümə qarşıykən səninlə birgə.

Tiran, həmişə mən qayğına qalıb,

Özümə işgəncə vermirəm məgər?

 

Sənin düşməninə dost deyənəmmi?

Acığın gələnə mehribanammı?
Qaşqabaq eləsən, çəkib naləni,

Özümdən intiqam mən almırammı?

 

Ləyaqətim yox ki, hörmət edilən,
Aşağılıq sayam sənə xidməti.

Məndə yaxşı nə var sənin himinlə,
Sənin eybinə də baş əymədimi?

 

                       Nifrət elə, canım, gözlüləri sən,
                      Sevirsən, bilirəm, koram mən isə.

İngiliscədən tərcümə

09-10.05. 2018

Samara