UİLYAM ŞEKSPİR. 151-Cİ SONET

sonnet-151.jpg

Love is too young to know what conscience is

Bilmir vicdan nədir eşq, elə gəncdir,

Eşq onu yaradıb bəlkə də hərçənd.

Yalançım, məni bu qınamaq nədir? —
Günahlarım varsa, səbəbi sənsən.

 

Xəyanət edirsən mənə, odlanan,
Bədənə satıram qəlbimi də mən.

Ruhum bədənimə deyir ki, qazan,
Məhəbbətdə zəfər — bədən himə bənd.

 

Adınla qalxaraq sənə yönəlir
Zəfər töhfəsi tək, dolub fərəhlə,
Sən istəyən işi görməyə gəlir,
Bitirib yanına yıxılar elə.

 

                Eşqiylə qaldıran, endirən kəsə,
                Vicdanı qınama, “məhəbbət” desəm.

İngiliscədən tərcümə

11.05. 2018

Samara

QEYD: Seksual mızmunu ilə bütün başqa sonetlərdən seçilir və bu soneti “abırsız” sayanlar da var.