UİLYAM ŞEKSPİR. 10-CU SONET

shakespear

For shame deny that thou bear’st love to any…

Demə ki, kiməsə vurulmusan sən,

Axı qayğısızsan öz həyatına.

Səni, ola bilsin, az deyil sevən,

Sən özün sevmirsən heç kimi amma.

Dağıdıcı kinlə elə əsirsən,

Özün toxuyursan özünə fitnə.

Ocağı qorumaq əvəzinəsə,

Özün çalışırsan onun məhvinə.

Fikrim dəyişərdi, dəyişsə fikrin,
Kin tutan yeri sən ver məhəbbətə.

İçin də xoş olsun görkəmin kimi,

Azından özünlə kəs ədavəti.

               Özündən başqanı yarat, amandır,

               Sənin gözəlliyin yaşasın onda.

   İngiliscədən tərcümə

19.12.2017

Samara