UİLYAM ŞEKSPİR. 73-CÜ SONET

Sonnet_73

That time of year thou mayst in me behold…

İlin o fəslinə bənzəyirəm ki,

Yarpaqlar saralıb düşür, soyuqda
Əsən budaqlarda qalır tək-tükü,

Quşların nəğməsi kəsilmiş daha.

 
Görünər toranın üzümdə əksi,

O vaxt ki, gün gedir batdığı yerə.

Ölümlə əkizdir düşən gecəsə,

Dünyada nə varsa, qapar, möhürlər.

 

 

Məndə işartısı görünən bu od,
Çılğın əvvəlinin yaşar külündə,

Bu qəm yatağında sönməlidir o —

Ona can verən də onu kül edər.

 

                 Sevgini artırır bunu görməyin,

                  Bilirsən tezliklə gedərəm yəqin.

 

İngiliscədən tərcümə

01.03.2018

Samara