UİLYAM ŞEKSPİR. 75-Cİ SONET

Sonnet_75_1609.jpg

                        So are you to my thoughts as food to life…

Həyat nemətisən fikirlərimə,

Sən bahar yağışı, mənsə torpağam.

Səninlə sülh üçün çəkişirəm mən,

Sərvətiylə girinc simic sayağı.

 

Gah baxıb həzz alır sərvətinə, gah,
Qorxur oğru gəlib girər indicə.

Mən də gah istərəm  ikimiz olaq,

Gah da bütün dünya görsün incimi.

 

Vaxt olur səninlə doyur gözlərim,

Bəzən də möhtacam bir baxışına.

Özgə bir həzzim yox, nə də gözlərəm,

Bəsimdir nə versən ya bağışlasan.

    

                          Gah acam, həvəsim yoxdu gah yeyəm,   
                          Gah süfrəm doludur, gah dilənçiyəm.    

İngiliscədən tərcümə

03.03.2018

Samara

Реклама