UİLYAM ŞEKSPİR. 76-CI SONET

 

Sonnet_76_1609.jpg

Why is my verse so barren of new pride…

Niyə şerimdə yox təzə naxışlar,
Mövzularım köhnə, yeknəsəngdir həm?

Baxmıram ətrafa təzə baxışla,

Təzə və mürəkkəb üslub öyrənəm.


Niyə eyni şeydən yazıram elə,
Yaratdığım surət eyni dondadır.

Az qala hər sözüm adımı söylər,
Bildirər harada, necə yarandı?

Ah, eşqim, yazıram həmişə səndən,

Sənin məhəbbətin – mövzum, ilhamım.

Təzə don biçməkdir əlimdən gələn,
Köhnə sözlərə ki, bəyənsin hamı.

           Günəş ki, həm təzə, həm də köhnədir,

           Eşqim də söyləyir deyilənləri.

 

İngiliscədən tərcümə

04.03.2018

Samara